Άρθρα


Βελονισμός - Μία μέθοδος με πολλά οφέλη
Μία εισαγωγική ματιά στα οφέλη του βελονισμού.

Ο βελονισμός και οι εφαρμογές του
Οι θεραπευτικές δυνατότητες του βελονισμού χωρισμένες σε κατηγορίες σύμφωνα με τον τομέα εφαρμογής του.

Κάπνισμα και βελονισμός
Οι επιβλαβείς επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία των ανθρώπων και ο ρόλος του βελονισμού ως μέθοδος διακοπής του.

Παχυσαρκία και βελονισμός
Οι επιβλαβείς επιδράσεις της παχυσαρκίας στην υγεία μας και ο ρόλος του βελονισμού ως μέθοδος αντιμετώπισης.

Πονοκέφαλος και βελονισμός
Η επίδραση του πονοκεφάλου στην καθημερινότητα των ανθρώπων και ο ρόλος του βελονισμού ως θεραπευτική μέθοδος.

Ιστορική αναδρομή στο βελονισμό
Η πορεία που ακολούθησε ο βελονισμός ως πανάρχαια θεραπευτική μέθοδος της Κίνας μεταβαίνοντας στο σήμερα που αποτελεί πλέον ένα ισχυρό και σύγχρονο θεραπευτικό εργαλείο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο βελονισμός ως εναλλακτική μέθοδος θεραπείας
Ο βελονισμός αποτελεί πλέον πραγματικότητα και η χρήση του ως εναλλακτική μέθοδο θεραπείας είναι παγκοσμίως αποδεκτή.

Ενδείξεις βελονισμού στη Μαιευτική-Γυναικολογία
Σήμερα, ο βελονισμός είναι μία εναλλακτική μέθοδος θεραπείας για πάρα πολλές παθήσεις με το φάσμα θεραπείας στη Μαιευτική-Γυναικολογία να είναι ικανοποιητικό, καθώς αποτελεί ένα φυσικό τρόπο ίασης με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Η δράση του βελονισμού στο αναπνευστικό σύστημα
Η συμβολή του βελονισμού στην αντιμετώπιση των παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος.

Κινέζικη θεωρία και βελονισμός: Τι είναι το Yin και το Yang;
Σύντομη αναφορά στην κινέζικη θεωρία για το Yin και το Yang.

Κινέζικη θεωρία και βελονισμός: Τι είναι ο άνθρωπος;
Αυτό που καθορίζει τον άνθρωπο, δηλαδή το βασικό του κριτήριο, είναι η αγάπη.

Η αλήθεια γύρω από το κάπνισμα
Το κάπνισμα αποτελεί ίσως το πιο συχνό αίτιο νοσηρότητας και ενοχοποιητικό παράγοντα για πάρα πολλές ασθένειες.

Ψυχοσωματικές παθήσεις και βελονισμός
Κάθε συναισθηματική διαταραχή επηρεάζει άμεσα τα όργανα.

Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του βελονισμού κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα
Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα ο βελονισμός πραγματοποίησε πέντε σημαντικά επιτεύγματα.

Διαφορές μεταξύ Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (Π.Κ.Ι.) και δυτικής ιατρικής
Μία συνοπτική αναφορά στις ουσιαστικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της μοντέρνας (δυτικής) ιατρικής και της Π.Κ.Ι., καθώς αποτελούν δύο διακριτά είδη ιατρικών συστημάτων.

Τα πέντε στοιχεία στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική
Η θεωρία των πέντε (5) στοιχείων (φωτιά, γη, μέταλλο, νερό και ξύλο) αναφέρει ότι αυτά είναι τα βασικά υλικά από τα οποία αποτελείται ο φυσικός μας κόσμος.

Βελονισμός και υπογονιμότητα
Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία αυξανόμενη ανάγκη αντιμετώπισης της υπογονιμότητας, που οφείλεται σε κοινωνικούς, πολιτισμικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Είναι φυσικό να δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη θέση του βελονισμού στον τομέα της υπογονιμότητας.