Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του βελονισμού κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα      Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα ο βελονισμός πραγματοποίησε πέντε σημαντικά επιτεύγματα, τα οποία αναφέρονται παρακάτω:
·        Καταρχήν, η επιτυχία της αναισθησίας με βελονισμό, η οποία έκανε γνωστό το βελονισμό σε ολόκληρο τον κόσμο.
·     Αυτό με τη σειρά του οδήγησε διαπρεπείς ερευνητές, όπως τους Τζανγκ Χιανγκ Τονγκ, Χαν Τζι Σενγκ και άλλους να ανακαλύψουν και να εξηγήσουν πολλές από τις λεπτομέρειες των μηχανισμών, με τους οποίους λειτουργεί η αναισθησία με βελονισμό.
·      Ο καθηγητής Τζου Τζονγκ Σιανγκ και η ομάδα του απέδειξαν τη φυσική πραγματικότητα των πορειών των καναλιών μέσα από μία σειρά βιοφυσικών πειραμάτων (χρησιμοποιώντας ήχο, λέιζερ και ηλεκτραγωγιμότητα).
·      Η εισαγωγή της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (Π.Κ.Ι.) στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα της Κίνας επιτάχυνε την εκπαίδευση στο βελονισμό.
   Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η πιο πρόσφατη εξέλιξη του βελονισμού σε παγκόσμια ερευνητικά προγράμματα, όπου χρησιμοποιείται η σύγχρονη τεχνολογία.