Αρτηριακή ΥπέρτασηΟρισμός

Αρτηριακή Υπέρταση ονομάζεται η αύξηση της Α.Π πάνω από τα φυσιολογικά όρια δηλαδή τιμές συστολικής πίεσης ≥140mmHg με ή χωρίς συνοδό αύξηση των τιμών της διαστολικής αρτηριακής πίεσης ≥90mmHg.

Η αρτηριακή πίεση είναι η κινητήριος δύναμη ροής του αίματος στα αγγεία δηλαδή η δύναμη με την οποία προωθείται το αίμα από την καρδιά στην περιφέρεια για την αιμάτωση των ιστών και των οργάνων και αυτή είναι η συστολική πίεση, ενώ όταν η καρδιά διαστέλλεται η πίεση λέγεται διαστολική.
Α.Π  = Καρδιακή Παροχή   Χ   συνολικές περιφερικές αντιστάσεις

Καρδιακή Παροχή :   Όγκος παλμού    Χ   Καρδιακή συχνότηταΗ καρδιακή παροχή είναι η ποσότητα του αίματος σε lit/min που εξωθείται από την καρδιά κάθε min και εξαρτάται κυρίως από την λειτουργικότητα της (AP) κοιλίας.
Ο όγκος  παλμού αυξάνει με την αύξηση του προφορτίου, την  αυξημένη ινότροπο δράση ή την ελάττωση του  μεταφορτίου.

Οι συνολικές περιφερικές αντιστάσεις εξαρτώνται από την ελαστικότητα του τοιχώματος των αγγείων- τον τόνο των Λ.Μ.Ι των αρτηριολίων του αγγειακού δικτύου.


Ταξινόμηση της Αρτηριακής Πίεσης και Υπέρτασης


Η ταξινόμηση της αρτηριακής πίεσης για τους ενήλικες βασίζεται σε μετρήσεις της πίεσης σε τουλάχιστον 2 επισκέψεις με τουλάχιστον 2 μετρήσεις σε κάθε επίσκεψη μετά από λίγα λεπτά σε καθιστή θέση.

Θα αναφέρουμε τις 2 ταξινομήσεις με βάση τις Αμερικάνικες οδηγίες και με βάση τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές.

Πίνακας 1. Ταξινόμηση της υπέρτασης (mmHg)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ
Άριστη αρτηριακή πίεση
<120
και/ή
<80
Φυσιολογική αρτηριακή πίεση
120-129
και/ή
80-84
Οριακή αρτηριακή πίεση
130-139
και/ή
85-89

ΥπέρτασηΣτάδιο 1
140-159
και/ή
90-99
Στάδιο 2
160-179
και/ή
100-109
Στάδιο 3
≥180
και/ή
≥110
Μεμονωμένη συστολική
≥140
και/ή
<90

Ταξινόμηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης –Ευρωπαϊκής Εταιρίας Καρδιολογίας (2003) που έχει υιοθετηθεί και από την Βρετανική Εταιρία Υπέρτασης (2004)


    Ταξινόμηση των Αμερικανικών Κατευθυντήριων γραμμών (JNC-7,2003)

Συστολική

Διαστολική
Φυσιολογική
<120mmHg
και/ή
<80mmHg
Προ-υπέρταση
120-139
και/ή
80-89
Υπέρταση σταδίου 1
140-159
και/ή
90-99
Υπέρταση σταδίου 2
≥160
και/ή
≥100    Ταξινόμηση κατά τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές (ESH/ESC) 2003.

Συστολική

Διαστολική
Άριστη Α.Π
<120mmHg
και/ή
<80mmHg
Φυσιολογική
120-129
και/ή
80-84
Ανώτατη φυσιολογική Α.Π
130-139
και/ή
85-89
Ήπια Υπέρταση (σταδίου 1)
140-159
και/ή
90-99
Μέτρια Υπέρταση (σταδίου 2)
160-179
και/ή
100-109
Σοβαρή Υπέρταση (σταδίου 3)
≥180
και/ή
≥110
Μεμονωμένη συστολική Υπέρταση
≥140
και/ή
<90mmHg


Παράγοντες Κινδύνου Υπέρτασης


  • Κάπνισμα
  • Υπερχοληστεριναιμία
  • Σακχαρώδης Διαβήτης
  • Παχυσαρκία (ΒΜΙ>30)
  • Ηλικία (>60 ετών)
  • Φυλή (μαύρη)
  • Περιβαντολλογικοί (αυξημένη πρόληψη Nacl-λήψη οινοπνευματωδών ποτών-καθιστική ζωή-stress-φόβος –οργή-κόπωση).
  • Φύλλο Άρρεν-Γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.
  • Οικογενειακό Ιστορικό Καρδιαγγειακής Νόσου για Α<55 ετών και Γ<65 ετών.