Βιβλία


Στην συγγραφική δραστηριότητα του ιατρού περιλαμβάνεται το εξής βιβλίο:


Dr. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος
"Αρτηριακή Υπέρταση" 
Έκδοση 2009
Εκδότης: Ζανδές

Σκοπός του βιβλίου είναι να ενημερωθεί ο Έλληνας ιατρός με περιεκτικό και πρακτικό τρόπο, για όλα τα συσχετιζόμενα με την αρτηριακή υπέρταση. 

Το βιβλίο είναι ευνόητο και επιστημονικός ενημερωμένο και τεκμηριωμένο. Απευθύνεται σε νέους κυρίως ιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους για να τους βοηθήσει στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής.

Φέρει καταγεγραμμένη κυρίως την εμπειρία του συγγραφέα, που ασκεί επίσης ιατρική σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και ο οποίος χρησιμοποιεί αλγορίθμους και τυποποιημένα βήματα που θα αποτελέσουν την πεπατημένη για ασφαλή χειρισμό ενός υπερτασικού ασθενή

Βρείτε το βιβλίο Online: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ


Ξεφυλλίστε μερικές ενδεικτικές σελίδες από το βιβλίο: