Βιβλία


Στη συγγραφική δραστηριότητα του ιατρού περιλαμβάνονται τα εξής βιβλία:

Dr. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος
"Παθολογία - Βασικές Γνώσεις στην Κλινική Πράξη"
Έκδοση: 2023
Εκδότης: Ροτόντα

  Το βιβλίο αυτό περιέχει ολόκληρη τη θεματολογία της Παθολογίας. Χαρακτηρίζεται από απλότητα και μεθοδικότητα, με τις απαραίτητες ταξινομήσεις των παθήσεων, καθώς και με εικονογράφηση (πίνακες/σχήματα) με σκοπό να προσδίδει μία πρακτική βοήθεια στην καθημερινή πράξη των ιατρών.
    Προσπάθησα, έτσι, να προσθέσω και εγώ ένα μικρό λιθαράκι με την ελπίδα να βοηθήσω τους νέους ιατρούς να έχουν τις γνώσεις τους απλουστευμένες και συγκεντρωμένες, ώστε να μπορούν να βαδίζουν με διαγνωστική σκέψη, η οποία είναι η πλέον απαραίτητη για την ορθή άσκηση του ρόλου τους. Απευθύνεται σε φοιτητές Ιατρικής, ειδικευόμενους ιατρούς Παθολογίας, αλλά και Παθολόγους που θα επιθυμούσαν ένα σύγγραμμα με συγκεντρωμένες γνώσεις.

Dr. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος
"Επείγουσα Ιατρική"
Έκδοση: 2018
Εκδότης: Ροτόντα

   Το βιβλίο αυτό χαρακτηρίζεται από απλότητα και μεθοδικότητα με σκοπό να μπορεί να το διαβάσει και να το χρησιμοποιήσει άμεσα κάθε νέος ιατρός ή ιατρός επειγόντων περιστατικών.
   Είναι πρακτικό και συνοπτικό, παρέχοντας συγκεντρωμένη γνώση στους ιατρούς που απευθύνεται, ώστε να ενεργήσουν με ασφάλεια, τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για τον ασθενή. Απευθύνεται σε αγροτικούς ιατρούς (που ασκούν την ιατρική σε απομακρυσμένες περιοχές), σε ειδικευόμενους, σε νέους ιατρούς, αλλά και σε ιατρούς των Τ.Ε.Π.
   Οι γνώσεις που παρατίθενται είναι κυρίως μέσα από τη σπουδή και την ενασχόληση του συγγραφέα με την Επείγουσα Ιατρική.

Βρείτε το βιβλίο Online: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"

Dr. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος
"Αρτηριακή Υπέρταση" 
Έκδοση: 2009
Εκδότης: Ζανδές

       Σκοπός του βιβλίου είναι να ενημερωθεί ο Έλληνας ιατρός με περιεκτικό και πρακτικό τρόπο, για όλα τα συσχετιζόμενα με την αρτηριακή υπέρταση.
      Το βιβλίο είναι ευνόητο και επιστημονικώς ενημερωμένο και τεκμηριωμένο. Απευθύνεται σε νέους κυρίως ιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους για να τους βοηθήσει στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής.
   Φέρει καταγεγραμμένη κυρίως την εμπειρία του συγγραφέα, που ασκεί επίσης ιατρική σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και ο οποίος χρησιμοποιεί αλγορίθμους και τυποποιημένα βήματα που θα αποτελέσουν την πεπατημένη για ασφαλή χειρισμό ενός υπερτασικού ασθενή.Ξεφυλλίστε μερικές ενδεικτικές σελίδες από τα βιβλία: